ویژگی های بازی Seasons of War اندروید :

-چالشی برای نیروی عقل و تفکر استراتژیکی خود
-ساخت امپراتوری خود را از ابتدا و تماشای آن پیشرفت
-انتخاب مسیر خود و قرارگیری در نقش یک سازنده، یک سرباز یا یک کشاورز
-فرماندهی ارتش عظیم و نابود کردن مخالفان خود
-دیدار با میلیون ها بازیکن در سراسر جهان
-دوستان و غریبه ها را جمع آوری کنید و اتحادهای بزرگی را بسازید
-آموزش، ارتقاء و ارسال انواع مختلف تجهیزات
-شرکت در زندگی روزمره خانواده سلطنتی
-ساختن عجایب بزرگ و امپراتوری خود

دانلود بازی استراتژیک فصل جنگ